Polska Sieć IRCX


Home      Ulubione

  Co to jest IRC

  Podstawowe pojęcia

  Komendy IRC/IRCX

  Ogólne zasady

  Emotikony

  Akronimy  O sieci

  Serwery

  Administracja

  FAQ

  IRC via WWW

  Rejestracja kanałów

  NickServer

  Logi  Opis  Download    Kontakt

  Rozrywka

 
Dziś jest Czwartek - 23 dzień Maja 2024 roku. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Komendy IRC/IRCX

/join #kanał wejście na kanał
/part #kanał wyjście z kanału
/msg nick wysyła wiadomość do osoby
/query nick otwiera okno prywatnej rozmowy z daną osobą
/ignore nick ignoruje wypowiedzi od danej osoby
/server server zmiana servera irc
/topic #kanał nowy topic zmienia temat (topic) - jeśli kanał ma mode +t , do wykonania komendy potrzebne są prawa operatora lub ownera
/kick nick usuwa wybranego użytkownika z kanału
/access #kanał ADD DENY maska rozbudowany ban (tylko IRCX)
/who maska wyszukuje wszystkich użytkowników pasujących do danej maski adresowej
/whois nick sprawdza miedzy innymi adres IP użytkownika , a także na jakich kanałach aktualnie się znajduje
/nick nowy nick zmiena nick
/mode #kanał +/- v nick nadanie lub odebranie prawa głosu użytkownikowi
/mode #kanał +/- o nick nadanie lub odebranie praw operatora
/mode #kanał +/- q nick nadanie lub odebranie praw ownera
/ircx przełącza w tryb ircx (w mirc 5.61 i wyższych wykonywana automatycznie po połaczeniu z serwerem)
/quit pożegnanie wyjście z IRCa z (opcjonalnie) pożegnaniem
/amsg treść komenda pozwala na wysłanie msg na wszystkie kanałly na których aktualne przebywamy
/omsg #kanal treść powoduje wysłanie wiadomości do operatorów kanału
/onotice #kanal treść powoduje wysłanie wiadomości typu notice do operatórow kanału
/mode #kanał +/- mode zmienia właściwości kanału
/mode #kanał +/- mode nick zmienia właściwości użytkownika

MODE'y kanału:

+a wejście na kanał tylko dla osób autoryzowanych, tryb ten może być nadany tylko przez osoby zautoryzowane na serverze
+b tzw. ban - uniemożliwia użytkownikowi wejście na kanał
+d powoduje, że gdy kanał ma ustawiony limit użytkowników (np. +l 10) i jest już zapełniony, to każda następna osoba zostanie przekierowana na nowy kanał; tryb ten może być nadany tylko przez administratorów (tylko sieci IRCX)
+h tryb kanału ukrytego, tzn. takiego, którego nazwa nie wyświetli się po wpisaniu komendy /list (tylko sieci IRCX)
+i wejście tylko na zaproszenie - musisz zostać zaproszony przez osobę, która obecnie przebywa na kanale
+k ustawia hasło wstępu do pokoju, na kanał można wejść tylko z tym hasłem lub ownerkeyem/hostkeyem lub wpisem w accessie na poziom HOST lub OWNER
+l ustawia limit liczby użytkowników w pokoju
+m tryb kanału moderowanego - aby rozmawiać wymagane jest posiadanie +q lub +o lub prawa głosu czyli +v
+n no external messages - zabrania wysyłania na kanał informacji użytkownikom z poza tego kanału
+o tzw. op - dany użytkownik posiada uprawnienia operatora kanału
+p tryb pokoju prywatnego, podobnie jak +h
+r tryb pokoju zarejestrowanego (tylko sieci IRCX)
+s tryb pokoju tajnego podobnie jak +h i +p
+t only ops set topic - tylko operatorzy i ownerzy mogą zmieniać temat (topic)
+q owner (eng - właściciel), mode ktory nadaje użytkownikowi prawa owera
+u jeżeli użytkownik nie może dostać się na kanał, to informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona na kanale (tylko sieci IRCX)
+v tzw. voice - użytkownik może mówić na kanale moderowanym
+w uniemożliwia szeptanie (/whisper) osobom znajdującym sie na tym kanale (tylko sieci IRCX)
+x Powoduje przejście do trybu audytorium (na kanale użytkownicy bez praw operatora/ownera nie widzą innych uzytkowników) Ten argument może być użyty tylko z poleceniem /Create. (tylko IRCX)

MODE'y użytkownika:

+a IRC Administrator - nadawany tylko i wyłącznie przez serwer użytkownikom upoważnionym do tego stanowiska
+o IRC operator - patrz IRC Administrator
+z tzw. gag mode - sprawia, że użytkownik z tym modem widzi to co pisze, jednakże pozostali użytkownicy nie widzą jego wypowiedzi
+i invisible; tego mode'a użytkownik może nadać tylko sobie, użytkownika z tym trybem nie widać po wydaniu komendy /who lub /names #nazwa_kanalu , dodatkowo jeżeli inny użytkownik nie przebywa na tym samym kanale co użytkownik z +i to w /whois [użytkownik] nie wyświetli się żadna informacja
+x obsługa trybu IRCX nadawany przez serwer przy połączeniu lub po wydaniu komendy /ircx
+v tzw. voice - użytkownik może mówić na kanale moderowanym

Rozszerzenia IRCX:

/PROP Za pomoca komendy PROP ustawić można parametry kanału , takie jak komunikat powitalny (tzw. On join msg) , pożegnalny (On part msg) , hasło na ownera (tzw. ownerkey) lub opa (hostkey) uprawniajżce do wejścia jako Operator kanalu lub Owner. Poniżej kilka przykładów użycia tej komendy.
/prop #kanał ONJOIN :tekst Komenda ustawia tekst wyświetlany przy wejściu użytkownika na kanał
/prop #kanał HOSTKEY :hasło Komenda ustawia hasło uprawniające do otrzymania "opa" w chwili wejścia na dany kanał. Hasło podaje się jako kolejny parametr komendy "/join" np. /join #polska hasło
/prop #kanał OWNERKEY :hasło Komenda ustawia hasło uprawniające do otrzymania statusu ownera w chwili wejścia na dany kanał. Hasło podaje się jako kolejny parametr komendy /join , np. /join #polska hasło
/ACCESS Komenda /access dodaje maskę użytkownika do listy dostępu , którą definiujemy w 5 poziomach (DENY , GRANT , VOICE , HOST i OWNER) . Osoby dopisane do listy accessu otrzymują okreslone uprawnienia bez podania haseł (op/owner). Poniżej przykłady.
/access #kanał ADD/DELETE poziom maska czas :tekst specyfikacja tej komendy poniżej ADD/DELETE - określa czy zakładamy wpis , czy go zdejmujemy
poziom - poziom dostępu :

DENY - odpowiednik bana
GRANT - wyjątek od bana
VOICE - po wejściu na kanał użytkownik otrzymuje voice'a
HOST - efekt jak po użyciu hostkey'a - przydziela automatycznie status operatora
OWNER - jak wyżej - status ownera

maska - czyli adres użytkownika w sieci - sprawdzamy go komendą /whois nick
np. *!*jasiu@*.warszawa.ppp.tpnet.pl (* - to znak uniwersalny czyli możemy zastąpić nim inne parametry - w tym przypadku nick. Maska ma składnie nick!~ident@domena.

czas - określa czas po którym wpis sam się wykasuje (w minutach), jeżeli pominiemy ten parametr - zostanie automatycznie ustawiony na 0 - czyli na zawsze

tekst - ustawia tekst - komentarz widoczny przy przeglądaniu listy accessu.
/access #kanał list Komenda służąca do przeglądanie listy ACCESS
/access #kanał clear Komenda służąca do wyczyszczenia listy ACCESS


© Copyright by ircx.net.pl / ircx.eu.org 2000–2024