Polska Sieć IRCX


Home      Ulubione

  Co to jest IRC

  Podstawowe pojęcia

  Komendy IRC/IRCX

  Ogólne zasady

  Emotikony

  Akronimy  O sieci

  Serwery

  Administracja

  FAQ

  IRC via WWW

  Rejestracja kanałów

  NickServer

  Logi  Opis  Download    Kontakt

  Rozrywka

 
Dziś jest Wtorek - 16 dzień Lipca 2024 roku. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Podstawowe pojęcia

away tryb użytkownika, który informuje innych o jego nieobecności (po wydaniu /whois Nick otrzymujemy odpowiedź: "Nick is away (powód)")
ban zakaz wejścia na kanał, może być założony na nicka, identa lub IP. Aby sprawdzić banlistę na określonym kanale używamy /mode #kanał +b lub w przypadku IRCX /access #kanał list
bot automat wyposażony zwykle w odpowiednie skrypty umożliwiające mu pełnienie określonych funkcji na kanale (np. opowanie użytkowników, wykopywanie, i inne). Najpopularniejszym IRC'owym BOTem jest obecnie eggdrop. -> więcej informacji na http://ving.edunet.pl/eggdrop.
flood wysyłanie wielu wiadomości w krótkim czasie, co znacznie utrudnia ircowanie innym użytkownikom, flood zwykle spotyka sie z natychmiastową reakcją operatorów kanału
host patrz op
ircop osoba o znacznie wyższych uprawnieniach niż zwykły użytkownik. Posiada m.in. możliwość usunięcia dowolnej sesji z serwera oraz założenia tzw. k-line (ban na server)
K line (k-line) zakaz wstępu na serwer (możliwośc założenia k-line posiadają tylko IRC Operatorzy oraz IRC Administratorzy)
kanał miejsce na którym spotykają się użytkownicy i prowadzą publiczne rozmowy. Często kanały mają charakter tematyczny lub ogólny. Zdarzają sie pokoje (zwykle bardzo duże) na które przychodzą użytkownicy tylko w celu znalezienia rozmówcy z którym dalszą dyskusje będą prowadzić prywatnie. Nazwy kanałów zaczynają sie od znaków # , rzadziej ! (ircnet) czy też & (dostępne jedynie lokalnie - na jednym serwerze)
kick (kop) usunięcie z kanału dokonywane przez operatora (lub IRCX - także ownera) Zwykle kick to rodzaj ostrzeżenia, często używany jest w połączeniu z banem (w tym wypadku użytkownik nie moze powrócić na kanał)
klient (program kliencki) program umożliwiajacy korzystanie z usługi IRC (np. dla Windows: mIRC, Pirch; Unix: ircII, bitchx, epic - patrz dział Download). Teoretycznie do korzystania z IRC możemy użyć prostej aplikacji terminalowej (np. telnet).
lag opóźnienie wynikające z zajętości łącz serwerów lub ich przeciążenia
lamer początkujący ircownik, często nazywa się tak użytkowników o delikatnie rzecz ujmując zbyt wysokim mniemaniu o sobie ;)
nick (ang. nickname) - pseudonim używany na serwerach IRC
op (operator, status operatora, host) - osoba posiadająca uprawnienia umożliwiające jej kontrolę nad danym kanałem (możliwość banowania, usuwania użytkowników, moderowania kanału , nadadania/odebrania statusu operatora innej osobie, ustawienia limitu, hasła, a także zmiany topicu (tematu) kanału
owner owner (ang. owner - właściciel - TYLKO IRCX) - osoba o najwyższych uprawnieniach na kanale (na serwerach ircx) umożliwiający kontrolę nad kanałem podobnie jak w przypadku operatora, oraz "nietykalność" (tylko osoba o tym samym uprawnieniu może ownera tych uprawnień pozbawić, wykopać itp) a także możliwość zmiany "ircx'owych" ustawień kanału takich jak hostkey czy ownerkey.
priv (query) służy do rozmów prywatnych między dwoma użytkownikami
restrykcja ograniczenie założone na konkretnego użytkownika - na ircnecie objawia sie flagą +r - powodując brak możliwości korzystania z uprawnień operatora czy zmiany Nick'a w czasie połaczenia z serwerem. Na serwerach IRCX istnieje możliwość założenia innych ograniczeń (np. ograniczenie liczby kanałow dla użytkownika czy zakaz wstępu na kanały niezarejestrowane itp.)
serwer komputer z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem (serwerem IRC) przyjmujący połączenia z użytkownikami na określonych portach (zwykle 6667 lub 7000)
skrypt plik zawierający określone instrukcje dla klienta irc, które wykonywanie są automatycznie (np. automatyczne podziękowanie "za opa")
split zjawisko rozlączenia się dwóch serwerów sieci, co w konsekwencji powoduje, iż osoby znajdujące się po obu stronach "nie widzą" się wzajemnie
takeover przejęcie kanału, bardzo "popularne" zjawisko w wielu sieciach IRC (na IRCX przy odpowiednim administrowaniu kanałem jest to praktycznie niemożliwe).
topic temat kanału, może informować o aktualnym temacie rozmowy, zawierać jakąś myśl operatora, informacje do jednego ze stałych gości, lub cokolwiek innego; jest zawsze wyświetlany po wejściu na kanał
voice przywilej umożliwiający rozmowę na kanale moderowanym (posiadającym tryb +m)


© Copyright by ircx.net.pl / ircx.eu.org 2000–2024